Lô kép

1-230RQ64RcZ.png

“Số chẵn” là thuật ngữ trong xổ số Việt Nam để chỉ những cặp số giống hệt nhau. Ví dụ: nếu kết quả xổ số là 335665 thì số 55 sẽ được coi là "kép".

Copyright © 2010-2023 SINBET